دلسوزی مادرانه یا مراقبت عاقلانه؟ سناریوی مرگ کودک

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 کارشناس کودکان مرکز بهداشت شهرستان کلات

2 رئیس گروه سالمت نوزادان، کودکان و ترویج تغذیه با شیرمادردانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها