چی بخوریم ... چی نخوریم؟(آشنایی با روشهای عملی آموزش مفاهیم تغذیه به مادران و کودکان )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رییس گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 کارشناس تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان

کلیدواژه‌ها

موضوعات