قوز، بالای قوز نگذارید! (آشنایی با اختلالات اسکلتی عضلانی در کارهای اداری و ارتباط آن با عدم رعایت اصول ارگونومی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

کلیدواژه‌ها

موضوعات