هنر خوب حرف زدن (تقویت فن بیان و سخنرانی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری

2 رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری

کلیدواژه‌ها

موضوعات