شیرآخر!(سناریوی مرگ کودک به دلیل حوادث غیر ترافیکی)

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی زنجان

2 کارشناس سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی زنجان

کلیدواژه‌ها

موضوعات