ارتقای قابلیت‌های آنلاین آموزش گام به گام فناوری اطلاعات

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

رییس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات