راه های افزایش روحیه کارکنان را بشناسید(تو بهترین کارمند ما هستی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 سر پرست مرکز اموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

کلیدواژه‌ها

موضوعات