اهمیت دندان 6 و نقش وارنیش فلوراید در سلامت دندان ها

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی سلامت خانواده و مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز

10.22038/behv.2023.23543

کلیدواژه‌ها

موضوعات