ضررهای یک ماده مفید(عوارض استفاده از کودهای شیمیایی و حشره کش ها بر سلامت انسان)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی بهداشت محیط مرکز آموزش بهورزی شهرستان گناوه

2 کارشناس گروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

3 کارشناس مسئول کنترل ناقلین مدیریت سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2023.23551

کلیدواژه‌ها

موضوعات