حال«زمین» واقعا خوب نیست (آشنایی با آثار زیست محیطی تغییر اقلیم )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

2 سرپرست مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

10.22038/behv.2023.23558

کلیدواژه‌ها

موضوعات