گام‌های پرافتخار نظام سلامت (همایش تجلیل از دستاوردها و تکریم فعالان نظام بهداشت کشور در دولت مردمی برگزار شد)

نوع مقاله : گزارش،مصاحبه

نویسنده

کارشناس و عضو هیأت تحریریه فصلنامه«بهورز»

10.22038/behv.2023.23568

کلیدواژه‌ها

موضوعات