خدمات مانا برای سلامتی(اهمیت مراقبت های ادغام یافته کودکان بیمار زیر 5 سال)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

10.22038/behv.2024.24425

چکیده

 از آنجا که کودکان گروه حساس و آسیب پذیری هستند نیاز به خدمات با کیفیت سلامت دارند و شایسته بالاترین کیفیت مراقبت های بهداشتی هستند، لذا با توجه به این مهم، یکی از برنامه های مراقبتی به نام مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال یا مانا که یک راهبرد مهم برای پیشگیری و کاهش بروز بیماری یا مرگ ناشی از بیماری های شایع در کودکان زیر 5 سال است در برنامه های مراکز بهداشتی ادغام گردیده است که در کنار آن دانش پزشکی و تخصصی، همکاری کارمندان بهداشتی و خانواده ها ضرورت دارد. تمام کسانی که از کودکان مراقبت می کنند باید در اجرای برنامه مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال نقش داشته باشند و بایستی در تمام کشور مراقبت یکسان، قابل قبول و با کیفیت بالا ارایه شود. از این رو در مقاله "اهمیت مراقبت های ادغام یافته کودکان بیمار زیر 5 سال بر اساس بسته خدمتی مانا" منتشر شده در تابستان 1403، به اهمیت این برنامه پرداخته شده است. برای کسب آگاهی لازم، شما را به خواندن این مقاله دعوت می کنیم.  

کلیدواژه‌ها