پایان تلخ ماه های عسل(اهمیت شناسایی و پیگیری موارد همسر آزاری)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 کارشناس آموزش بهورزی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 کارشناس مسؤول بهداشت روان شهرستان کنگاور دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

4 مراقب سلامت شهرستان کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

10.22038/behv.2024.24435

چکیده

همسر آزاری به هر نوع رفتار خشونت‌آمیز یا تحقیرآمیزی گفته می‌شود که یکی از طرفین در یک رابطه زناشویی علیه دیگری اعمال می‌کند. این رفتارها می‌توانند جسمی، روانی، جنسی یا اقتصادی باشند و پیامدهای مخربی بر سلامت فردی و اجتماعی دارد.
همسر آزاری یکی از مشکلات جدی در سطح جهانی است که می‌تواند هر فردی را بدون توجه به جنسیت، سن، نژاد، مذهب یا وضعیت اقتصادی تحت تأثیر قرار دهد. عوامل متعددی در بروز این پدیده دخیل هستند از جمله این عوامل می توان به فشارهای اقتصادی، مسائل فرهنگی، مشکلات روانی و الگوهای رفتاری ناسالم اشاره کرد.
برای مقابله با همسر آزاری، نیاز به یک برنامه جامع و چند وجهی است که در این خصوص می توان آموزش، حمایت‌های قانونی و روانی و ایجاد تغییرات فرهنگی برای ارتقای احترام متقابل و برابری در روابط را نام برد. در مقاله اهمیت شناسایی و پیگیری موارد مثبت همسر آزاری منتشر شده در تابستان 1403، ضمن بررسی میزان شیوع همسر آزاری در جوامع مختلف، پیامدهای روانی و جسمانی همسرآزاری و اثرات مخرب آن بر فرزندان و  مرتکبان خشونت بررسی و به خودمراقبتی های فردی، اجتماعی و سازمانی و وظایف کادر سلامت در این مقوله پرداخته شده است، برای کسب آگاهی بیشتر، شما را به خواندن این مقاله دعوت می کنیم.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات