راز بقا(آشنایی با عوامل ناباروری و راه های پیشگیری از آن)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

10.22038/behv.2024.24438

چکیده

تحقیقات نشان می دهد که 90 تا 95 درصد زنان و مردان در دوران جوانی و میانسالی در پی داشتن فرزند هستند. بیشتر زوج‌ها طی 12 ماه اقدام برای بارداری، موفق به تحقق چنین امری می‌شوند، اما تعدادی از آن‌ها با مشکل ناباروری مواجه می‌شوند. اگرچه ناباروری یک وضعیت پزشکی به حساب می‌آید اما ابعاد و پیامدهای آن از حوزه زیستی و جسمی فراتر رفته و دارای ابعاد و پیامدهای روان­شناختی- اجتماعی نیز خواهد بود. ناباروری یک مشکل فردی و اجتماعی است که پیامدهای متعدد و اغلب ناخوشایندگی را برای زوج‌ها ایجاد می نماید. پیشگیری از ناباروری و عواقب تأخیر در شناسایی آن یکی از دغدغه های مهم نظام سلامت است.
در مقاله آشنایی با عوامل ناباروری و  راه‌های پیشگیری از آن منتشر شده در تابستان 1403 به علل ایجاد کننده ناباروری و راه های پیشگیری از آن پرداخته است و روش های رایج درمان ناباروری را معرفی می نماید. برای کسب آگاهی بیشتر شما را به مطالعه این مقاله دعوت می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات