زاویه نگاهت به دنیا را عوض کن(آموزش بر پایه مدل اعتقاد بهداشتی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی گراش

2 مسؤول بهورزی دانشکده علوم پزشکی گراش

3 رئیس گروه دانشکده علوم پزشکی گراش

4 کارشناس آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/behv.2024.24439

چکیده

برخورداری از سلامت و اتخاذ رفتار سالم یکی از ارکان اصلی پیشرفت جوامع است.از طرفی در شرایط حاضر، باوجود نیاز افراد و جوامع به سبک زندگی سالم، متأسفانه انتخاب اول بسیاری از افراد، سبک زندگی سالم نیست. بنابراین کمک به افراد و جوامع برای تغییر رفتار های ناسالم و انتخاب و اتخاذ رفتارهای سالم بیش از پیش اهمیت دارد.
 یکی از اساسی ترین راهبردها برای ترویج شیوه زندگی سالم در جامعه، آموزش سلامت و اصلاح رفتارهای مرتبط با سلامت است. تغیر رفتار فرد نیازمند مسلط و مجهز شدن ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به مهارت های مرتبط با مشاوره و آموزش متناسب با نیازهای مراجعه کنندگان و گیرندگان خدمات بهداشتی و ابزارهای مربوط است. از این رو در مقاله "آموزش بر پایه الگوی اعتقاد بهداشتی"  منتشر شده در تابستان 1403، به چرایی نیاز به تغییر رفتار، معرفی مدل اعتقاد بهداشتی و چگونگی به کار گیری این مدل با ارایه راهکارهای عملی پرداخته است. برای کسب آگاهی لازم، شما را به خواندن این مقاله دعوت می کنیم.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات