درست مصرف کردن و خوب زندگی کردن(آشنایی بهورزان با شیوه های صرفه جویی در منابع مختلف)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 سرپرست مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی فسا

10.22038/behv.2024.24441

چکیده

ادارات دولتی به عنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی و مواد، نقشی کلیدی در بهینه سازی مصرف و حفظ منابع ایفا می کنند. امروزه سازمان ها و ادارات از مکانهای پرمصرف حاملهای انرژی از قبیل آب، گـاز و برق میباشند که مصرف بی رویه این انرژیهـا عـلاوه برافـزایش هزینـه هـای سـازمان موجب هدر رفت و ایجاد آلاینده ها ی زیست محیطی نیز خواهد شد، لذا ارائـه آگـاهی به کارکنان کمک شایانی در زمینـه کـاهش مصـرف انـرژی و اسـتفاده بهینـه از آن خواهد کرد.
صرفه جویی در ادارات دولتی و از جمله مراکز و خانه های بهداشت، نیازمند عزم و اراده ملی و همکاری همه جانبه مسئولان و کارکنان است. با اتکا به این همدلی و همیاری، می توان به اهداف بلندمرتبه در زمینه صرفه جویی در منابع و حفظ محیط زیست دست یافت.
در مقاله "آشنایی بهورزان با شیوه های صرفه جویی در منابع مختلف" منتشر شده در تابستان 1403 به راهکارهای کاهش مصرف برق، چگونگی مدیریت مصرف آب و راهکارهای عملی برای صرفه‌جویی پرداخته است. برای کسب آگاهی بیشتر، شما را به خواندن این مقاله دعوت می کنیم.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات