نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 4
1. خود مراقبتی در خواب

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 14-17

امیرحسین سوری؛ اشرف منقبتی؛ افسانه مهرآرا؛ الهام شیخ آزادی


2. اخبار دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 90-92

لرستان دانشگاه علوم پزشکی


3. مانورهای آمادگی در برابر بلایا و حوادث

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 58-61

ویدا محمودیان؛ راضیه محمد واحدی؛ مسعود بهلولی؛ الهام شیخ آزادی؛ علی باقری


4. برنامه پیشگیری و کنترل بیماری فشارخون بالا

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 43-45

نازلی سلطانی؛ میترا آقامیرزایی؛ الهام شیخ آزادی؛ وجیهه شایسته شیران