نویسنده = نادره شهباززاده
آگاهی بیشتر، باروری و بارداری بهتر(با اصول خود مراقبتی در بارداری آشنا شوید)

دوره 35، شماره 120، فروردین 1403، صفحه 4-7

نادره شهباززاده؛ ام البنین محسن پور


آشنایی با بیماری‌های واگیر مشمول گزارش دهی فوری

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 38-42

نادره شهباززاده؛ رضا عادلی؛ دکتر مجید اخوان طاهری؛ مهسا شیری


راههای افزایش انگیزه و تعهد کاری در کارکنان و مدیران

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 2-5

نادره شهباززاده؛ حمید جعفر علیلو