نویسنده = نفیسه بنایی نیاسر
تعداد مقالات: 3
1. تحرک و فعالیت فیزیکی در نوجوانان

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 14-17

نفیسه بنایی نیاسر؛ زهرا معتقد لاریجانی


2. الگوسازی کارکنان نظام سلامت در سبک زندگی سالم در قالب مصاحبه

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 28-29

فاطمه فرخی؛ نفیسه بنایی نیاسر


3. اهمیت بررسی سلامت روان در برنامه تحول سلامت

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 30-33

نفیسه بنایی نیاسر؛ فاطمه منصوریان؛ مهدی فلاحی