نویسنده = آذر قلی نژاد
اختلال عملکرد جنسی

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 42-46

فریبا ایدنی؛ مریم دع دع؛ آذر قلی نژاد؛ عذرا درگاهی


فوریت‌ها: اختلال سطح هوشیاری

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 67-69

مریم حیدری فرد؛ مریم مرادی؛ آذر قلی نژاد؛ عذرا درگاهی