نویسنده = ������������ ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. HIV ایدز با رویکرد جدید

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 48-53

محمد میرزائی؛ الهام خاکباز الوندیان؛ مجتبی نظری؛ علی کردی


2. ارتقای کیفیت خدمات در خانه های بهداشت

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 11-13

مقصود امیر پور؛ راضیه محمد واحدی؛ بهمن گلزارخجسته؛ الهام خاکباز الوندیان