نویسنده = مهرانه کاظمیان
مصاحبه با بهورز موفق(خاطره های تلخ و شیرین)

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 74-76

مهرانه کاظمیان؛ سمانه وهاب زاده؛ سیده اعظم هاشمیان


جوانسازی جمعیت چرا؟وچگونه؟

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 30-34

رویا منتظری؛ نوید سوداگر امیری؛ مهرانه کاظمیان؛ محمد احمدیان


خانواده و پیشگیری از اعتیاد

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 20-25

نوید سوداگرامیری؛ رویا منتظری؛ مهرانه کاظمیان