نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت اطلاعات سلامت افراد و جمعیت تحت پوشش مبتنی بر داده های پرونده الکترونیک سلامت

دوره 29، شماره 99، دی 1397، صفحه 27-29

سیده یسنا حسینی نیاز؛ زهره پورجمشیدی؛ شفیقه اسلامی؛ مریم یاری؛ دکتر رضا افتخاری گل


2. چالش‌های پیش روی نظام سلامت در ایران

دوره 29، شماره 97، تیر 1397، صفحه 58-61

رامش نشاط؛ دکتر محمد حسن درخشان؛ سیده یسنا حسینی نیاز؛ زهره پورجمشیدی