نویسنده = دکتر فرزانه صحافی
سناریوی مرگ کودک

دوره 29، شماره 98، مهر 1397، صفحه 78-78

دکتر فرزانه صحافی؛ شبنم نصیرایی


نیازهای مراقبان نوزاد در هفته‌های اول زندگی

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 84-85

اسما شاکری؛ نرگس حمزه‌نژاد؛ دکتر فرزانه صحافی؛ شبنم نصیرایی