نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. چگونگی ارایه خدمات حضوری و غیر حضوری در پاندمی کرونا

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 22-25

مریم سلمانی؛ اسما شاکری؛ نرگس حمزه نژاد


2. بهداشت روان اطفال و رابطه متقابل کودک و والدین(فرزندپروری)

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 61-63

نرگس حمزه نژاد؛ ژاله عتیقی؛ سیما عباسی