نویسنده = معصومه فرجی
بهورز و طب سنتی در برنامه‌های تحول سلامت در حوزه بهداشت

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 34-37

داریوش مسعودی؛ معصومه فرجی؛ دکتر مهستی عطائی


نحوه کار با سامانه‌های نرم افزاری نظام شبکه

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 10-12

معصومه فرجی؛ پریوش شیری؛ حمید عالمی؛ محمد رحیم زاده