نویسنده = دکتر فرزانه فربخش
تعداد مقالات: 1
1. غربالگری و مدیریت بیماری‌های مزمن

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 52-54

دکتر ناهید ارجمند کرمانی؛ دکتر فرزانه فربخش؛ نرگس شریفی