نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. اجرای حرکات کششی در کلاس درس، راهی برای ترویج فعالیت بدنی مطلوب در جامعه

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 21-23

فاطمه سادات موسوی؛ نرگس شهسوار؛ اعظم م میراب کلات