نویسنده = فرزانه صحافی
گریه شیرین(خاطره بهورزی)

دوره 35، شماره 120، فروردین 1403، صفحه 76-77

سوسن خاکپور؛ فرزانه صحافی


دلسوزی مادرانه یا مراقبت عاقلانه؟ سناریوی مرگ کودک

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 79-79

زکیه آقائیان؛ فرزانه صحافی


سناریوی مرگ کودک

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 42-43

زینب جهاندیده؛ فرزانه صحافی


کووید 19 و انفولانزا در کودکان

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 71-73

شهناز رفائی سعیدی؛ فرزانه صحافی؛ بی بی مرضیه هاشمی اصل


نقش مراقبان سلامت و بهورزان در کمیت مراقبت‌های نوزادی در بحران کرونا ویروس

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 83-83

بی بی مرضیه هاشمی اصل؛ فرزانه صحافی؛ شبنم نصیرایی؛ شهناز رفائی سعیدی


تغذیه با شیرمادر در دوران همه گیری کووید19

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 60-61

دکترفرزانه صحافی؛ زهرا ظفرالهی