نویسنده = �������� ���������� ���������� ������
تعداد مقالات: 1
1. معرفی قابلیت های پیام رسان وطنی گپ

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 30-36

مهندس سیدکاظم بحرینی؛ مهندس علی یزدی دوست