نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کنترل و نظارت در تولید لبنیات سنتی

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 68-75

هاجر آزادیخواه؛ ساجده کامران پور