کلیدواژه‌ها = کودک
ساعت یک بامداد (یک اتفاق، یک تجربه)

دوره 35، شماره 120، فروردین 1403، صفحه 63-63

فریبا برکت؛ مهدیه منصوری


سناریو مرگ کودک (پس از باران)

دوره 34، شماره 116، فروردین 1402، صفحه 10-11

الهام شافعی


حادثه ... گاهی خبر می‌کند!(سناریو مرگ کودک)

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 54-55

حامده بهجتی؛ شبنم نصیرایی


سوختگی با کشک و تریاک‌درمانی! سناریو ی مرگ کودک

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 8-8

فاطمه قطبی؛ مرضیه مروی؛ محمد ناصری