کلیدواژه‌ها = سالمند
جدول شماره 118

دوره 34، شماره 118، مهر 1402، صفحه 70-71

نرجس خیرآبادی


رعایت بهداشت دهان ودندان در سالمندان (لبخندت را زیبا نگه دار!)

دوره 34، شماره 116، فروردین 1402، صفحه 18-21

فرزانه قدسی زاده؛ بتول مریدی پور؛ طاهره جهانشاهی


طراوت و تازگی را بخورید!(آشنایی با اصول تغذیه در سالمندی )

دوره 33، شماره 115، دی 1401، صفحه 44-46

فاطمه ابراهیمی؛ الهام میرزاحسینی؛ زهرا اباصلتی


اولین واکسن (خاطره )

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 59-59

صفیه هادوی