کلیدواژه‌ها = سوگ
داستان یک موفقیت (مشاوره ای برای بهتر زیستن)

دوره 34، شماره 116، فروردین 1402، صفحه 66-67

سلیمه خیران


بایدها ونبایدها ی سوگواری در ایام شیوع کرونا

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 54-57

فریبا رضایی؛ مرجان مشتاقی مقدم؛ سیمین تاج دهقانی؛ لیلا قربانی


مدیریت عزاداری در ایام کرونا

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 58-63

ندا اخروی؛ دکتر وصال شبانیانی؛ دکتر زهرا نیک اختر؛ فضه رستمی