کلیدواژه‌ها = ارتباط
هنر خوب حرف زدن (تقویت فن بیان و سخنرانی)

دوره 33، شماره 114، شهریور 1401، صفحه 22-25

نسرین شیروانی؛ علیرضا شاقلیان؛ ایران براتپور


برقراری ارتباط موثر

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 83-85

شهناز هدایتی؛ وصال شبانیانی