کلیدواژه‌ها = مرگ
ساعت یک بامداد (یک اتفاق، یک تجربه)

دوره 35، شماره 120، فروردین 1403، صفحه 63-63

فریبا برکت؛ مهدیه منصوری


درسی از یک سناریو(ای کاش...)

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 70-73

اکرم حمزه لویان؛ فهیمه فرگاهی


سناریو مرگ کودک (پس از باران)

دوره 34، شماره 116، فروردین 1402، صفحه 10-11

الهام شافعی


سناریوی مرگ مادر باردار (طعمه کرونا)

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 84-85

فریبا قزاقی


سناریوی مرگ کودک 30ماهه

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 81-81

مصطفی سلیمانی