کلیدواژه‌ها = "خودمراقبتی"
همیشه پیشگیری، بهتر از درمان است (راه های افزایش مراقبت فعال و خود مراقبتی)

دوره 34، شماره 118، مهر 1402، صفحه 56-59

منصور بامری؛ سعیده هاشمزهی؛ شیما ایرندگانی؛ زهره نصرا...زاده


مراقبت بیماری های غیرواگیر در اپیدمی کووید 19

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 69-75

کبری پیرمحمدلو؛ رباب خالقی؛ پروین باقری؛ اکرم ذوالقدریان


خود مراقبتی در بیماری های آمیزشی

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 48-52

فروغ یزدی باغبان؛ محمد حسین خسروتاج