چه بخوریم ، چه نخوریم‌های شغلی (آشنایی با اصول تغذیه کارکنان در محیط کار)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول بهبود تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

2 مسؤول واحد بهبود تغذیه شبکه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

کلیدواژه‌ها

موضوعات