نویسنده = عبدالرضا یوسفی
تعداد مقالات: 3
1. کار کردن با طعم سلامتی (با بیماری های ناشی از کار و نحوه پیشگیری از آنها آشنا شوید)

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 76-82

عبدالرضا یوسفی؛ محمد علی بخشی؛ مرضیه رضایی؛ محمد جواد فحول


2. سؤالات پرتکرار درمورد تجهیزات حفاظت فردی

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 48-53

عبدالرضا یوسفی؛ مرضیه رضایی


3. آشنایی با نقش بهورز به عنوان مدیر سلامت روستا

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 4-5

عبدالرضا یوسفی؛ محمد علینژاد