نویسنده = لیلا حدادی
دانش آموزان نیازمند به مراقبت های ویژه را بشناسید

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 62-65

سمیه شهربابکی؛ لیلا حدادی


کبد چرب: علایم، عوامل خطر، پیشگیری و درمان

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 46-50

فرانک فتحی؛ لیلا قوامی؛ اعظم زمانی؛ لیلا حدادی؛ فیروزه فیض الهی؛ سلیمان شاددل


تزریق ایمن در خانه‌های بهداشت

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 41-42

زینب زارعی؛ لیلا حدادی


جمعیت و پیش بینی های آینده

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 38-40

عدنان صیدی؛ زهرا حیدریان زاده؛ لیلا حدادی؛ زینب زارعی