نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. آشنایی با جلب نظر رهبران گروه برای مشارکت

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 18-19

آفاق رمضانی؛ شیرین فخری


2. نحوه تحلیل و تفسیر علمی‌شاخص‌ها

دوره 30، شماره 101، تیر 1398، صفحه 12-15

آفاق رمضانی؛ شیرین فخری؛ مریم داداشی؛ رضوان رضوانی؛ نجمه مهاجری