نویسنده = حسین نخعی
چه می خوری؟!(دانستنی‌های مهم در باره محصولات ارگانیک )

دوره 33، شماره 115، دی 1401، صفحه 22-25

فاطمه شهرکی ده سوخته؛ بهروز معتمدی زاده؛ حسین نخعی


مشکلات نظام ارجاع الکترونیک و راهکارهای حل آن

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 2-7

اعظم دهقانی اشکذری؛ زهرا حیدریان زاده؛ فرشته دانش نژاد؛ فاطمه شهرکی؛ حسین نخعی؛ دکتر حسن عبداله زاده


چگونه سخنران موفقی باشیم

دوره 30، شماره 102، مهر 1398، صفحه 2-6

کبری پیر محمد لو؛ زینب جعفریان؛ مژگان ملکی؛ حسین نخعی؛ فاطمه شهرکی


نقش هماهنگی‌های بین بخشی و درون بخشی در حل معضلات سلامت منطقه

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 75-77

حسین نخعی؛ فاطمه شهرکی