نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. آشنایی با حاملگیهای در معرض خطر

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 18-22

مدینه علیزاده؛ فریبا ایدنی؛ مینا احدی


2. راههای جلوگیری از انتقال «ایدز» به نوزادان

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 26-31

دکتر علی‌محمد حسین‌پور؛ مینا احدی؛ مجید میرزائی؛ محمدرضا میرکی


3. بیماری‌های زمینه‌ای دوران بارداری(بخش دوم)

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 38-40

معصومه قهرمانی؛ طاهره جمالی؛ مینا احدی؛ خاطره بره‌مقدم