نویسنده = دکتر وصال شبانیانی
مدیریت عزاداری در ایام کرونا

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 58-63

ندا اخروی؛ دکتر وصال شبانیانی؛ دکتر زهرا نیک اختر؛ فضه رستمی


ضرورت و اهمیت غربالگری سلامت روان در مراقبت ها

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 26-31

زهره ساجد؛ دکتر وصال شبانیانی؛ فضه رستمی


راهکارهای تغییر نگرش و باور درباره بیماری سرطان

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 53-57

دکتر وصال شبانیانی