نویسنده = فاطمه برازش
آشنایی با اهمیت نقش آمار در برنامه‌ریزی‌های کلان

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 22-24

فاطمه برازش؛ مینا حسینی؛ فریده صفاری زاده؛ معصومه رحیمی پور


معاونت اجتماعی وزارت واهمیت جایگاه آن درسازمان‌دهی برنامه‌های اجتماعی

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 26-27

فاطمه برازش؛ مینا حسینی؛ فریده صفاری زاده؛ معصومه رحیمی پور


اصول بهداشت کار و عوامل زیان آور و بیماری های ناشی از کار در مرغداری‌ها و آبزی پروری ها

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 44-45

منصور مدارا؛ فاطمه برازش؛ نرگس رضوی؛ حسن وطنخواه