نویسنده = وصال شبانیانی
کرونا را بترسانید!(راهکارهای مقابله با استرس و اضطراب ناشی از همه‌گیری ویروس کووید 19)

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 70-75

کبری پیرمحمدلو؛ مهناز روزبه؛ فرشته نادری پور؛ وصال شبانیانی


برقراری ارتباط موثر

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 83-85

شهناز هدایتی؛ وصال شبانیانی


این تهدید را خیلی جدی بگیرید!(درباره پیشگیری ازخودکشی)

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 56-61

حسن اکبرزاده؛ زهرا جوادی؛ وصال شبانیانی؛ فضه رستمی