موضوعات = سخن سردبیر
تعداد مقالات: 8
1. پیش از این‌ که دیر شود ! سخن سردبیر

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 2-3

دکتر مجید جعفری نژاد بجستانی


2. سلامت برای همه(نگاهی به شعار سال 2018 سازمان جهانی بهداشت)

دوره 29، شماره 96، فروردین 1397، صفحه 3-4

دکتر سیدکاظم فرهمند


3. سیستم ارجاع؛ ضرورت حال و آینده

دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


4. سخن سردبیر (با «گفت و گو» به جنگ افسردگی بروید)

دوره 28، شماره 94، فروردین 1396، صفحه 6-7

دکتر سیدکاظم فرهمند


5. سخن سردبیر«سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


6. با مخاطب های آشنا

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


7. سخن سردبیر( سال ارتقای کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی)

دوره 26، شماره 91، فروردین 1394، صفحه 4-5

دکترسیدکاظم فرهمند


8. سخن سردبیر؛«خدایی» شویم

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 2-3

دکتر سیدکاظم فرهمند