نویسنده = مرضیه محرابی
تغذیه در بیماری‌های گوارشی

دوره 30، شماره 100، فروردین 1398، صفحه 20-25

حسین رفیعی؛ مرضیه محرابی؛ نیلوفر حیدری


آموزش مبانی خودمراقبتی به نوجوانان

دوره 27، شماره 93، فروردین 1395، صفحه 58-61

مرضیه محرابی؛ حسین رفیعی


مشکلات پستانی در شیردهی

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 62-64

مرضیه محرابی؛ حسین رفیعی