نویسنده = زهرا حیدریان زاده
سناریوی مرگ مادر باردار به علت کبد چرب حاد حاملگی

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 56-58

سیده فریبا حسینی


آشنایی با گزارش‌های موردی

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 76-78

سمیه قطبی نسب؛ فریبا جلالی؛ زهرا حیدریان زاده


مشکلات نظام ارجاع الکترونیک و راهکارهای حل آن

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 2-7

اعظم دهقانی اشکذری؛ زهرا حیدریان زاده؛ فرشته دانش نژاد؛ فاطمه شهرکی؛ حسین نخعی؛ دکتر حسن عبداله زاده


جمعیت و پیش بینی های آینده

دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 38-40

عدنان صیدی؛ زهرا حیدریان زاده؛ لیلا حدادی؛ زینب زارعی