نویسنده = فرید امیری
راه های افزایش روحیه کارکنان را بشناسید(تو بهترین کارمند ما هستی)

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 12-15

محبوبه پور مقدم قلی زاده؛ سمیرا اسدپور؛ مریم کاس کلدره؛ کبری صبوری مرخالی


داستان یک تصادف ساده(خاطره)

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 66-70

فرید امیری


درمان کرونا در طب ایرانی

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 71-71

سیده زهرا حسینی


الگو سازی کارکنان نظام سلامت در سبک زندگی سالم

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 35-39

مریم شکوهی؛ نغمه خلیلی راد


جدول

دوره 32، شماره 110، مهر 1400، صفحه 83-83

محبوبه پورمقدم قلی زاده


با آفلاتوکسین ها وآثار زیانبار آنها آشنا شوید

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 71-71

ملینا پورمحسنی


بریده ای از کتاب «اثر مرکب»

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 72-73

طیبه کوهی


اخبار دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 85-85

گیلان اخبار دانشگاه علوم پزشکی